Pályázati eljárások Hírek, közlemények Szabályozás
Keresés
 az interneten
 a honlapon
 a pályázatok között
Hírlevélre feliratkozás
Név*:
E-mail cím*:
E-mail cím újra*:
Hírlevelek, amelyekre jelentkezhet:

A pályázat kódja: CSERÉSMIKLÓS2017 (HANGJÁTÉK)
A pályázat kiírásának dátuma: 2017-10-11 16:28:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 1.4. pontja szerintKÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap az Mttv., illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos pályázati eljárást hirdet hangjátéksorozatok, hangklipek és hangképes dokumentum-összeállítások gyártásának vissza nem térítendő támogatására 50.000.000 Ft keretösszegben (CSERÉSMIKLÓS2017).

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll.

CSERÉSMIKLÓS 2017

első szakasz

(a pályázati dokumentáció részét képező szinopszis űrlap, a dramaturgiai leírást tartalmazó végleges szinopszis (együtt: szinopszis) Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásának határideje)

2017. november 9.

12:00:00

második szakasz

(a bizottság és a pályázók - szerkesztő, a rendező és a rádiós szövegkönyv/forgatókönyv írója - legfeljebb 20 perces konzultációja)

2018. január 8. - január 19. között

harmadik szakasz

(a pályázati kérelem űrlap és annak mellékletei Ügyfélkapun keresztül történő beküldési időszaka)

2018. március 26. - április 12.

12:00:00

a Médiatanács döntésének határideje

2018. május 29.

a műsorszám befejezési és átadási határideje

2019. január 31.

a műsorszám bemutatásának határideje

2019. július 31.

Az eljárásban

  • a) eredetileg rádióra írt vagy magyar irodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő, részenként 22-24 perces, 2-10 részes hangjátéksorozat;
  • b) eredetileg gyermek korosztály számára rádióra írt vagy gyermekirodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő, részenként 10-13 perces, 14-30 részes hangjátéksorozat vagy dramatizált felolvasás;
  • c) eredetileg rádióra írt, sokféle egyedi elemből álló 3-5 perces, 10-40 részes epizodikus szerkezetű, nem lineáris dramaturgiájú hangjáték, hangklip, feature, melyekben az akusztikus effektek (zörej, zaj, zene, hangköltészeti elemek) jelentős dramaturgiai szervezőszerepet kapnak;
  • d) tematikus jellegű, 3-5 perces, 10-40 részes hangképes dokumentum-összeállítás

kaphat támogatást.

Az egy pályázó által elnyerhető maximális támogatás összege a műsorszám gyártására 20.000 Ft/perc.

A gyártási költségeken túl - a magyar irodalmi vagy gyermek korosztálynak szóló hangjátéksorozatok esetén - a rádiós szövegkönyv írására további 1.000.000 Ft számolható el a támogatás terhére, melynek igazolása érdekében a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles a szövegkönyv benyújtására és a költségek felmerülésének és kifizetésének igazolására.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában beküldendő szinopszis űrlap és melléklete, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseit az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az új ÁPF-et is!


JAVA letöltés

ÁNYK letöltésDíjtáblázat
az igényelt támogatás alsó határa (Ft)az igényelt támogatás felső határa (Ft)nettó pályázati díj (Ft)a befizetendő bruttó pályázati díj (Ft)
1800 00010 000 + ÁFA12 700
800 0012 500 00025 000 + ÁFA31 750
2 500 0016 000 00050 000 + ÁFA63 500
6 000 00112 000 00075 000 + ÁFA95 250
12 000 00120 000 000125 000 + ÁFA158 750
20 000 00140 000 000250 000 + ÁFA317 500
40 000 001felett500 000 + ÁFA635 000

-
-
-
Készítette: MTVA