Pályázati eljárások Hírek, közlemények Szabályozás
Keresés
 az interneten
 a honlapon
 a pályázatok között
Hírlevélre feliratkozás
Név*:
E-mail cím*:
E-mail cím újra*:
Hírlevelek, amelyekre jelentkezhet:

A pályázat kódja: CSERÉSMIKLÓS2016 (HANGJÁTÉK)
A pályázat kiírásának dátuma: 2016-12-15 15:41:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 1.4. pontja szerint


 


 

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében

háromszakaszos pályázati eljárást hirdet hangjátéksorozatok, hangklipek és hangképes dokumentum-összeállítások gyártásának vissza nem térítendő támogatására 50.000.000 Ft keretösszegben (CSERÉSMIKLÓS2016).

A pályázati eljárás három egymásra épülő szakaszból áll.

CSERÉSMIKLÓS2016

első szakasz

(a pályázati dokumentáció részét képező szinopszis űrlap, a dramaturgiai leírást tartalmazó végleges szinopszis (együtt: szinopszis) Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásának határideje)

2017. január 19. 12:00

második szakasz

(a bizottság és a pályázók - a szerkesztő és a rádiós szövegkönyv/forgatókönyv/hangképes dokumentum-összeállítás írója - legfeljebb 20 perces konzultációja)

2017. február 20. - március 2. között

harmadik szakasz

(a pályázati kérelem űrlap és annak mellékletei beküldési időszaka)

2017. május 2. - május 18.

12:00

Az eljárásban

  • a) eredeti rádióra írt vagy magyar irodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő, részenként 22-24 perces, 2-10 részes hangjátéksorozat;
  • b) eredeti - gyermekkorosztály számára - rádióra írt vagy gyermekirodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő, részenként 10-13 perces, 14-30 részes hangjátéksorozat vagy gyermekkorosztály számára dramatizált felolvasás;
  • c) eredeti rádióra írt, sokféle egyedi elemből álló 3-5 perces, 10-40 részes epizodikus szerkezetű, nem lineáris dramaturgiájú hangjáték, hangklip, feature, melyekben az akusztikus effektek (zörej, zaj, zene, hangköltészeti elemek) jelentős dramaturgiai szervezőszerepet kapnak;
  • d) tematikus jellegű 3-5 perces, 10-40 részes hangképes dokumentum-összeállítás

kaphat támogatást.

Az egy pályázó által elnyerhető maximális támogatás összege az egyes kategóriák gyártására 20.000 Ft/perc.

A gyártási költségeken túl - a magyar irodalmi vagy gyermek korosztálynak szóló hangjátéksorozatok esetén - a rádiós szövegkönyv írására további 1.000.000 Ft számolható el a támogatás terhére állapotértékként, melynek igazolása érdekében a pályázó köteles a szövegkönyv benyújtására a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

A pályázati felhívás, az eljárás első szakaszában beküldendő szinopszis űrlap és melléklete, valamint az eljárás harmadik szakaszában benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ.

Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság - a Médiatanács döntése nyomán - ebben az eljárásban is bevezette az elektronikus pályáztatási rendszert (EPR). Erre tekintettel felhívjuk figyelmét, hogy az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!


JAVA letöltés

ÁNYK letöltésDíjtáblázat
az igényelt támogatás alsó határa (Ft)az igényelt támogatás felső határa (Ft)nettó pályázati díj (Ft)a befizetendő bruttó pályázati díj (Ft)
1800 00010 000 + ÁFA12 700
800 0012 500 00025 000 + ÁFA31 750
2 500 0016 000 00050 000 + ÁFA63 500
6 000 00112 000 00075 000 + ÁFA95 250
12 000 00120 000 000125 000 + ÁFA158 750
20 000 00140 000 000250 000 + ÁFA317 500
40 000 001felett500 000 + ÁFA635 000

-
-
-
Készítette: MTVA