Pályázati eljárások Hírek, közlemények Szabályozás
Keresés
 az interneten
 a honlapon
 a pályázatok között
Hírlevélre feliratkozás
Név*:
E-mail cím*:
E-mail cím újra*:
Hírlevelek, amelyekre jelentkezhet:

A pályázat kódja: NEUMANNJÁNOS2015 (ONLINE)
A pályázat kiírásának dátuma: 2015-09-04 14:04:00
A pályázat beadásának dátuma: Pályázati felhívás 2.1.3. pontja szerint


  

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Magyar Média Mecenatúra Program keretében pályázati felhívást bocsátott ki új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására (NEUMANNJÁNOS2015).

A Médiatanács 2016. április 5-ei döntésével a pályázati eljárást lezárta.


 

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására 27.000.000 Ft keretösszegben (NEUMANNJÁNOS2015).

A pályázati eljárás célja, hogy a támogatás révén új, értékes és eredeti közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak jelenhessenek meg magyarországi lekérhető médiaszolgáltatók műsorkínálatában, és ezek a közszolgálati tartalmak hosszú távon és folyamatosan is hozzáférhetőek, elérhetőek legyenek.

Az eljárásban a kiíró - az Mttv.-ben rögzítetteken túl - nem határozza meg sem a közszolgálati tartalom formáját, sem jellegét, sem műfaját. A kiíró a felhívásban kizárólag a közszolgálati tartalom tematikájában határozott meg preferenciákat.

A pályázónak a pályázat beadásakor már rendelkezni kell nyilvántartásba vett lekérhető médiaszolgáltatói jogosultsággal vagy nyilvántartásba vett lekérhető médiaszolgáltató szándéknyilatkozatával, illetve határon túli pályázó is benyújthat pályázatot, valamely nyilvántartásba vett magyarországi lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vásárlási szándéknyilatkozatának birtokában.

Az egy pályázó által pályázatonként elnyerhető maximális támogatás összege 1.000.000 Ft. A Médiatanács a nyertes pályázatok támogatására 20.000.000 Ft-ot, a határon túli pályázatok támogatására további 5.000.000 Ft-ot különít el, és az eljárás határon túliak részére elkülönített keretösszegét a NEUMANNJÁNOS2014 pályázati eljárásból fennmaradó 2.000.000 Ft-tal megemeli.

A pályázatot az eljárás első fordulójában a felhívás kibocsátásának napjától 2015. október 8-áig, a második fordulóban november 12-éig, a harmadik fordulóban december 10-éig, a negyedik fordulóban pedig 2016. január 14-éig lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg.

A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók beadási napjáig a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött elektronikus levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.


Díjtáblázat
az igényelt támogatás alsó határa (Ft)az igényelt támogatás felső határa (Ft)nettó pályázati díj (Ft)a befizetendő bruttó pályázati díj (Ft)
1800 00010 000 + ÁFA12 700
800 0012 500 00025 000 + ÁFA31 750
2 500 0016 000 00050 000 + ÁFA63 500
6 000 00112 000 00075 000 + ÁFA95 250
12 000 00120 000 000125 000 + ÁFA158 750
20 000 00140 000 000250 000 + ÁFA317 500
40 000 001felett500 000 + ÁFA635 000

-
-
-
Készítette: MTVA