Pályázati eljárások Hírek, közlemények Szabályozás
Keresés
 az interneten
 a honlapon
 a pályázatok között
Hírlevélre feliratkozás
Név*:
E-mail cím*:
E-mail cím újra*:
Hírlevelek, amelyekre jelentkezhet:

A pályázat kódja: REZSI2015
A pályázat kiírásának dátuma: 2014-10-03 12:31:00
A pályázat beadásának dátuma: pályázati felhívás 3.1.3 pontja szerint


 

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. október 3-án pályázati felhívást bocsátott ki magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 2015. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2015).

A Médiatanács 2015. június 2-ai döntésével a pályázati eljárást lezárta.


KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg 400.000.000 Ft-os keretösszeggel a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 2015. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2015).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatói jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatói tevékenységének előfinanszírozás formájában nyújtott vissza nem térítendő, havi folyósítású támogatása a 2015. január 1-je és 2015. december 31-e közötti, a pályázó elfogadott pályázati kérelme szerinti támogatott időszakban.

A pályázatot az eljárás első fordulójában a felhívás kibocsátásának napjától 2014. november 6-áig, a második fordulóban december 4-éig, a harmadik fordulóban 2015. január 8-áig és a negyedik fordulóban február 5-éig lehet benyújtani (a továbbiakban: beadási határidő), amennyiben keretösszeg még rendelkezésre áll. Amennyiben a beadási határidő utolsó napja munkaszüneti nap, úgy a beadási határidő a soron következő beadási nap.

Az eljárásban a támogatott időszak az első és második fordulókban a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig tartó időszak. A további fordulókban a pályázat benyújtásának napjához tartozó beadási határidőt követő hónap első napjától legfeljebb 2015. december 31-éig tartó időszakra nyújtható be pályázat.

A pályázati felhívás és a pályázati kérelem letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra honlapjáról (http://mecenatura.mtva.hu/).

Az eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó kizárólag az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@mecenatura.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. Ezzel egyidejűleg a többi pályázó tájékoztatása érdekében az eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok között 'A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések' címen honlapján is nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat.


Díjtáblázat
az igényelt támogatás alsó határa (Ft)az igényelt támogatás felső határa (Ft)nettó pályázati díj (Ft)a befizetendő bruttó pályázati díj (Ft)
1800 00010 000 + ÁFA12 700
800 0012 500 00025 000 + ÁFA31 750
2 500 0016 000 00050 000 + ÁFA63 500
6 000 00112 000 00075 000 + ÁFA95 250
12 000 00120 000 000125 000 + ÁFA158 750
20 000 00140 000 000250 000 + ÁFA317 500
40 000 001felett500 000 + ÁFA635 000

-
-
-
Készítette: MTVA