Pályázati eljárások Hírek, közlemények Szabályozás
Keresés
 az interneten
 a honlapon
 a pályázatok között
Hírlevélre feliratkozás
Név*:
E-mail cím*:
E-mail cím újra*:
Hírlevelek, amelyekre jelentkezhet:

A pályázat kódja: NEUMANNJÁNOS2012 (ONLINE)
A pályázat kiírásának dátuma: 2012-07-10 13:35:00
A pályázat beadásának dátuma: 2012. szeptember 6.


KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa pályázati felhívást bocsátott ki lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására (NEUMANNJÁNOS2012).

A Médiatanács 2013. február 27-ei döntésével a pályázati eljárás pályáztatási szakaszát lezárta.


 

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa pályázati felhívást bocsátott ki lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására 20.000.000 forint keretösszegben (NEUMANNJÁNOS2012).

Ezúton tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az eljárás negyedik fordulójában (2012. december 6-ig) beérkezett igények jelentősen meghaladják a még rendelkezésre álló keretösszeget, így az várhatóan kimerül. Erre tekintettel az Alap a Médiatanács negyedik fordulóban hozott döntéséig újabb pályázatot nem vesz át.


 

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

Neumann János 2012 néven

nyílt beadású pályázati eljárást hirdet meg lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására 20.000.000 forint keretösszegben (NEUMANNJÁNOS2012).

A pályázati eljárás célja, hogy a támogatás révén új, értékes és eredeti közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak jelenhessenek meg magyarországi lekérhető médiaszolgáltatók műsorkínálatában, s így ezek a közszolgálati tartalmak hosszú távon és folyamatosan is hozzáférhetőek, elérhetőek legyenek.

Az eljárásban a kiíró, az Mttv-ben rögzítetteken túl, nem határozza meg sem a közszolgálati tartalom formáját, sem jellegét, sem műfaját. A kiíró a felhívásban kizárólag a közszolgálati tartalom tematikájában határozott meg lehetőségeket és preferenciákat.

A jelen eljárásban az első beadási határnap 2012. szeptember 6-a, a második és további fordulók beadási határnapja tárgyhó első csütörtöke.

A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe honlapjáról (http://tamogatas.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó kizárólag az alábbi címre küldött elektronikus levélben teheti fel: kerdesek@tamogatas.mtva.hu. Az Alap legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. Ezzel egyidejűleg a többi pályázó tájékoztatása érdekében a pályázati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok között 'A pályázati eljárással kapcsolatos kérdések' címen honlapján is nyilvánosságra hozza a beérkező kérdéseket és válaszokat.


Díjtáblázat
az igényelt támogatás alsó határa (Ft)az igényelt támogatás felső határa (Ft)nettó pályázati díj (Ft)a befizetendő bruttó pályázati díj (Ft)
1800 00010 000 + ÁFA12 700
800 0012 500 00025 000 + ÁFA31 750
2 500 0016 000 00050 000 + ÁFA63 500
6 000 00112 000 00075 000 + ÁFA95 250
12 000 00120 000 000125 000 + ÁFA158 750
20 000 00140 000 000250 000 + ÁFA317 500
40 000 001felett500 000 + ÁFA635 000

-
-
-
Készítette: MTVA