Pályázati eljárások Hírek, közlemények Szabályozás
Keresés
 az interneten
 a honlapon
 a pályázatok között
Hírlevélre feliratkozás
Név*:
E-mail cím*:
E-mail cím újra*:
Hírlevelek, amelyekre jelentkezhet:

A pályázat kódja: REZSI2012
A pályázat kiírásának dátuma: 2011-11-11 13:59:00
A pályázat beadásának dátuma:


     

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács 1538/2011. (XI. 9.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján 2011. november 11-én pályázati felhívást bocsátott ki közösségi lineáris médiaszolgáltatók 2012. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására 350.000.000 forint keretösszegben (REZSI2012).

A Médiatanács 2012. augusztus 29-ei döntésével a pályázati eljárás pályáztatási szakaszát lezárta.


 

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa pályázati felhívást bocsátott ki közösségi lineáris médiaszolgáltatók 2012. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására 350.000.000 forint keretösszegben (REZSI2012).

A Médiatanács 2012. április 18-ai döntésével a rendelkezésre álló keretösszeget 45.000.000 forinttal megemeli azzal, hogy a lineáris audiovizuális (televíziós) médiaszolgáltatók részére 25.000.000 forintot, a lineáris rádiós médiaszolgáltatók részére 20.000.000 forintot különít el.

Az eljárás ötödik fordulójában a rendelkezésre álló keretösszeg a következőképpen alakul:

lineáris audiovizuális (televíziós) médiaszolgáltatók esetében

lineáris rádiós médiaszolgáltatók esetében

37.357.816 Ft

20.000.000 Ft


KÖZLEMÉNY 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa pályázati felhívást bocsátott ki közösségi lineáris médiaszolgáltatók 2012. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására 350.000.000 forint keretösszegben (REZSI2012).

A pályázati eljárás 2. fordulójában a pályázati felhívásban és az ÁPF-ben előírtaktól eltérően 2012. január 16-án (hétfőn) is lehetőséget biztosít - az átvételi eljárásra vonatkozó egyéb szabályok betartásával - pályázat módosításának benyújtására.


KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa pályázati felhívást bocsátott ki közösségi lineáris médiaszolgáltatók 2012. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására 350.000.000 forint keretösszegben (REZSI2012).

2011. november 23-án úgy döntött, hogy a pályázati eljárásban azon pályázók esetében, akik a törvényi határidőben benyújtották közösségi médiaszolgáltatóvá történő átminősítési kérelmüket, és arról a Médiatanács a bírálóbizottság első fordulóban tartott érdemi értékelő ülésének napjáig elfogadó határozatot hoz, az eljárás első fordulójában beadott pályázatot ezen érvényességi szempontból megfelelőnek kell tekinteni.

 

A pályázat kódja:                                                                            REZSI2012

A pályázat kiírásának dátuma:                                                         2011. november 11.

A pályázat beadásának határnapjai:                                               2011. december 15.

                                                                                                         tárgyhó 15. napja

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács 1538/2011. (XI. 9.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

pályázati felhívást bocsát ki közösségi lineáris médiaszolgáltatók 2012. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására 350.000.000 forint keretösszegben

(REZSI2012).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatói jogosultsággal rendelkező és azt gyakorló magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos tevékenységének havi támogatása a 2012. január 1-je és 2012. december 31-e közötti, a pályázó elfogadott pályázati kérelme szerinti támogatott időszak fenntartási és üzemeltetési költségeihez való hozzájárulás.

A jelen eljárásban az első beadási határnap 2011. december 15-e, a második és további fordulók beadási határnapja tárgyhó 15-e.

A pályázati felhívás, a pályázati kérelem és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási területe honlapjáról (http://tamogatas.mtva.hu/).

A pályázati eljárás ügyintézője:

Szelepcsényi Csaba (e-mail: szelepcsenyi.csaba@tamogats.mtva.hu; tel: 327-2010).


Díjtáblázat
az igényelt támogatás alsó határa (Ft)az igényelt támogatás felső határa (Ft)nettó pályázati díj (Ft)a befizetendő bruttó pályázati díj (Ft)
1800 00010 000 + ÁFA12 700
800 0012 500 00025 000 + ÁFA31 750
2 500 0016 000 00050 000 + ÁFA63 500
6 000 00112 000 00075 000 + ÁFA95 250
12 000 00120 000 000125 000 + ÁFA158 750
20 000 00140 000 000250 000 + ÁFA317 500
40 000 001felett500 000 + ÁFA635 000

-
-
-
Készítette: MTVA