Pályázati eljárások Hírek, közlemények Szabályozás
Keresés
 az interneten
 a honlapon
 a pályázatok között
Hírlevélre feliratkozás
Név*:
E-mail cím*:
E-mail cím újra*:
Hírlevelek, amelyekre jelentkezhet:

A pályázat kódja: NPREZSI2011
A pályázat kiírásának dátuma: 2011-01-28 13:42:00
A pályázat beadásának dátuma: 2011. március 2., tárgyhó 2. napja


KÖZLEMÉNY

 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács 112/2011. (I.19.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben rögzítettek alapján 2011. január 28-án pályázati felhívást bocsátott ki közösségi médiaszolgáltatók (nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók) folyamatos tevékenységének havi támogatására a 2011. április 1-je és 2011. december 31-e közötti időszak fenntartási és üzemeltetési költségeihez való hozzájárulással.

 

A Médiatanács 2011. december 7-ei döntésével a pályázati eljárást lezárta.


KÖZLEMÉNY

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Területe 2011. július 1-jével elköltözik Váci utcai telephelyéről (FONTANA IRODAHÁZ) a Magyar Rádió Pollack Mihály téri épületébe.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az NPREZSI2011 kódjelű pályázati eljárásban 2011. július 1-jét követően a pályázatok benyújtására az Alap új címén, a 1088 Budapest Pollack Mihály tér 10. földszinti átvételi asztalánál van lehetőség.

A költözés miatt a Pályázati Felhívás IV.) 1.) pontja az alábbiak szerint változik:

1.) A pályázatot 2011. július 1-jét követően 1 eredeti nyitott (kizárólag papír alapú) és 6 zárt (papír alapú, vagy elektronikus hordozón rögzített) másolati példányban, a szükséges mellékletekkel ellátottan kell benyújtani a következő helyen: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10.

A Pályázati Felhívás VI.) 1.) pontja az alábbiak szerint változik:

1.) A pályázatokat a pályázati eljárás első fordulójában a Pályázati Felhívás közzétételének napjától 2011. március 2-áig lehet benyújtani, azt követően pedig minden hónap 2. napjáig, de legkésőbb 2011. október 2-áig, illetve egyéb, az átvételre vonatkozó Médiatanács általi döntés közzétételének napjáig. Az Alap a pályázatokat folyamatosan, minden héten kedden, szerdán és csütörtökön 9 és 16 óra között előzetes bejelentkezés alapján (amennyiben az utolsó beadási határnap munkaszüneti nap lenne, vagy nem beadási nap, úgy a soron következő azon munkanapon, mely egyúttal beadási nap is) fogadja 2011. július 1-jét követően a következő címen: 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10.
KÖZLEMÉNY

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap tájékoztatja a NPREZSI2011 kódjelű pályázati eljárással kapcsolatban a Pályázókat, hogy a pályázati eljárás ügyintézője Prókai-Kiss Zsuzsanna (e-mail: prokaikiss.zsuzsanna@mtva.hu; tel: 327-2014).
A pályázat kódja: NPREZSI2011
A pályázat kiírásának dátuma: 2011 január 28.
A pályázat beadásának határnapjai: 2011. március 2. tárgyhó 2. napja

 

KÖZLEMÉNY


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 137. §-ának (1) bekezdése illetve az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) 2. cikke, valamint a Médiatanács 112/2011. (I.19.) számú határozatával jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben rögzítettek alapján

pályázati felhívást bocsát ki

a közösségi médiaszolgáltatók (nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és a közműsor-szolgáltatók) 2011. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására.

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatói (nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatói és közműsor-szolgáltatói) jogosultsággal rendelkező és azt gyakorló magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos tevékenységének havi támogatása a 2011. április 1-je és 2011. december 31-e közötti, a pályázó elfogadott pályázati kérelme szerinti támogatott időszak fenntartási és üzemeltetési költségeihez való hozzájárulással.

A jelen eljárásban az első beadási határnap 2011. március 2-a, a második és további fordulók beadási határnapja tárgyhó 2-a.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az Alap a pályázatokat folyamatosan, minden héten kedden, szerdán és csütörtökön 9 és 16 óra között  előzetes bejelentkezés alapján fogadja.
Az Alap egy napon legfeljebb 20 darab pályázatot átvételét vállalja.

A Pályázati Felhívás, a Pályázati Kérelem és a kötelező mellékletei átvehetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál (Fontana Irodaház, 1052 Budapest, Váci u. 16/b., IV. emelet, telefon:327-2020) hétfőtől csütörtökig 9 és 16, pénteken 9 és 14 óra között valamint megtalálhatók a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap honlapján (http://www.mtva.hu).

A pályázati eljárás ügyintézője dr. Prókai Kiss Zsuzsanna 327-20-14 

Díjtáblázat
az igényelt támogatás alsó határa (Ft)az igényelt támogatás felső határa (Ft)nettó pályázati díj (Ft)a befizetendő bruttó pályázati díj (Ft)
1800 00010 000 + ÁFA12 700
800 0012 500 00025 000 + ÁFA31 750
2 500 0016 000 00050 000 + ÁFA63 500
6 000 00112 000 00075 000 + ÁFA95 250
12 000 00120 000 000125 000 + ÁFA158 750
20 000 00140 000 000250 000 + ÁFA317 500
40 000 001felett500 000 + ÁFA635 000

-
-
-
Készítette: MTVA